O firmieO firmie


Firma AMC Projekt działa w branży elektroenergetyki i automatyki. Nasze usługi koncentrują się na doradztwie i realizacji rozwiązań, przyczyniających się do uzyskania konkretnych oszczędności, wynikających z optymalizacji kosztów mediów, a w szczególności energii elektrycznej.

W większości przedsiębiorstw niekontrolowane, bezpośrednie straty z tytułu niewłaściwej gospodarki energią (zniekształcenia, zła jakość energii, niesprawne lub nie wyregulowane maszyny) sięgają od kilkunastu do kilkudziesięciu procent. Szacunki te nie obejmują kosztów zniszczonych urządzeń oraz strat poniesionych w wyniku przestojów. W wielu dziedzinach gospodarki koszty energii elektrycznej zużytej w procesie technologicznym są jeśli nie głównym, to znaczącym składnikiem ceny wyrobu. Zatem obniżenie ich nawet o kilka procent przynosi wymierne korzyści w postaci oszczędności. 

Dlatego nasze działania są skupione na optymalizacji kosztów zużycia energii.

Wykonujemy następujące usługi:

- POMIARY JAKOŚCI ENERGII ELEKTRYCZNEJ;

- POMIARY OBCIĄŻENIA MOCĄ CZYNNĄ I BIERNĄ;

- SYSTEMY KOMPENSACJI MOCY BIERNEJ – DOBÓR I URUCHOMIENIE;

- SERWIS BATERII KONDENSATORÓW I POMIARY KONTROLNE;

- MONITORING MEDIÓW ENERGETYCZNYCH;

- DOBÓR TARYFY I ZMIANA DOSTAWCY ENERGII ELEKTRYCZNEJ;

- MODERNIZACJA I DOSTOSOWANIE UKŁADÓW POMIAROWYCH ENERGII DO TPA.

Pomagamy również w realizacji większych projektów z dziedziny energetyki, dzięki współpracy z innymi firmami z branży.

Wszystkie zagadnienia, które są związane z przedmiotem naszej działalności, zostały szerzej omówione w poszczególnych działach na naszej stronie. 

Zachęcamy do lektury, aby zwiększyć swoją świadomość energetyczną i podjąć konkretne działania. 

Zapraszamy do skorzystania z naszych usług.

Cel:

Naszym celem jest ciągły rozwój i zwiększanie świadomości własnej oraz klientów, dzięki zdobywanym doświadczeniom i poszerzaniu wiedzy. Wprowadzamy rozwiązania, mające na celu zwiększanie konkurencyjności przedsiębiorstw, poprzez możliwość zarządzania kosztami mediów i ich minimalizację.
TAGI : firma


Projekt i wykonanie: Cyber-Team