Analiza faktury za energię elektrycznąAnaliza faktury za energię elektryczną

Pierwszym krokiem do rozpoczęcia świadomego oszczędzania energii elektrycznej powinna być analiza faktury. Jest to prosty sposób na zlokalizowanie przyczyn wysokich kosztów mediów i podjęcie odpowiednich działań w kierunku oszczędności.

Na co należy zwracać uwagę czytając fakturę za energię?

  1. Opłata za moc bierną (patrz faktura, poz. 1). Pojawia się jeśli firma nie dotrzymuje standardów ustanowionych przez dystrybutora energii i płaci kary za przekroczenie współczynnika mocy (tgj>0,4). Kwota kary powyżej 200zł powinna być już impulsem do podjęcia działań, które wyeliminują zbędne koszty. W takim przypadku przeprowadza się pomiary obciążenia mocą czynną i bierną i na ich podstawie dobiera się odpowiednie urządzenia do kompensacji mocy biernej. Najczęściej stosuje się tutaj baterie kondensatorów z regulacją automatyczną. Takie działania przynoszą natychmiastowe efekty w postaci niższych rachunków za energię o kwotę kary, która w przypadku większych zakładów produkcyjnych waha się od kilku do kilkunastu tysięcy złotych i stanowi spory odsetek kosztu energii. Inwestycja w urządzenia do kompensacji zwraca się szybko, proporcjonalnie do kwoty kary wcześniej płaconej.
  1. Przekroczona moc umowna (patrz faktura, poz. 2). Jeśli firma regularnie przekracza ilość mocy zamówionej, określonej w umowie z dystrybutorem energii, to również płaci karę. Rozwiązaniem jest tutaj taki dobór mocy zmówionej, który będzie optymalny dla danego zakładu. Możliwe jest również kontrolowanie mocy zamówionej za pomocą tzw. „strażnika mocy”, który sygnalizuje za każdym razem kiedy moc jest przekroczona. Dzięki temu urządzeniu możemy zoptymalizować wartość mocy umownej poprzez bieżące zarządzanie procesem produkcji.


  1. Dobór optymalnej taryfy (patrz faktura). Analizując fakturę za energię elektryczną, czasami na pierwszy rzut oka widać, czy klientowi opłaca się posiadanie taryfy dwustrefowej czy nie. Jeśli zużycie energii elektrycznej jest takie samo w każdej strefie, na pewno nie opłaca się wybór taryfy dwustrefowej. Natomiast jeśli profil produkcji zakładu jest skupiony głównie w okresie pozaszczytowym, wtedy warto rozważyć wybór taryfy wielostrefowej. Taka analiza oczywiście nie jest pełna i jedynie zarysowuje działania, które mogą okazać się korzystne dla danego zakładu. Tak naprawdę aby dobrać najbardziej optymalną taryfę należy posiadać dobowe dane o zużyciu energii w poszczególnych godzinach a najlepiej dane z całego roku. Ma to szczególnie znaczenie w zakładach produkcyjnych, których profil zużycia energii zmienia się w zależności od pory roku (lato/zima) i gdzie zużycie energii jest na tyle duże, że opłaca się przenieść najbardziej energochłonne procesy produkcyjne na tańszą strefę i w ten sposób sporo zaoszczędzić na zmianie samej taryfy. W takim przypadku przydatny okazuje się monitoring zużycia energii, dzięki któremu jesteśmy w stanie określić szczegółowe zużycie z podziałem na pory dnia, tygodnie, miesiące itd.
  1. Zmniejszenie stawki za MWh. Od 2008r. istnieje możliwość zmiany sprzedawcy energii elektrycznej, co może przynieść oszczędności średnio od 10-15% w stosunku do posiadanej stawki za MWh. Mamy w ten sposób możliwość wyboru optymalnej oferty dla naszej firmy. Do porównania cen pomiędzy obecnym sprzedawcą a innymi należy zestawić opłaty za energię całodobową czynną i opłatę handlową. Pozostałe opłaty, które znajdują się na fakturze leżą po stronie operatora sytemu dystrybucyjnego (OSD). Zmieniając sprzedawcę energii elektrycznej można uzyskać nie tyko konkurencyjne stawki ale również gwarancję niezmienności ceny na czas trwania nowej umowy, co daje możliwość łatwego przewidywania i kalkulacji kosztów za energię elektryczną za dany okres czasu. Jest to szczególnie ważne obecnie, kiedy ceny energii szybko się zmieniają i doświadczamy ich ciągłych podwyżek. Jeśli chodzi o opłaty za dystrybucję energii elektrycznej to nie mamy na nie wpływu. Przeważnie na danym terenie istnieje infrastruktura jednego dystrybutora (OSD) i nie ma możliwości podłączenia się do sieci firmy konkurencyjnej. Istotne przy tym jest to, że dystrybutor nie może zwiększyć opłat w związku ze zmianą sprzedawcy, ponieważ te ceny są nadal regulowane przez Urząd Regulacji Energetyki (URE). 

Na podstawie powyższych informacji możemy zobaczyć, jak ważnym jest świadome czytanie faktury za energię elektryczną i ile oszczędności można uzyskać poprzez właściwe zarządzanie składnikami kosztu energii.


TAGI : energia


Projekt i wykonanie: Cyber-Team