Systemy KMBSystemy kmb

W praktyce przemysłowej wykorzystuje się kilka technik kompensacji mocy biernej. Poniżej przedstawione są sposoby kompensacji wraz z krótką charakterystyką.

Kompensacja bateriami kondensatorów nn

Baterie kondensatorów niskiego napięcia stosuje się do indywidualnego kompensowania transformatorów oraz rozdzielni niskiego napięcia. Ze względu na możliwe duże zmiany obciążenia mocą bierną i czynną, przeważnie są to baterie stopniowane z automatyczną regulacją mocy. Jeżeli obciążenie mocą bierną zmienia się w niewielkim stopniu lub jest stałe, można zastosować baterię stałą. Zakres typowych mocy baterii nn mieści się w przedziale od pojedynczych kVar do około 1MVar. Baterie nn do mocy około 500kVar są najtańszym źródłem mocy biernej pojemnościowej.

Kompensacja bateriami SN

Baterie kondensatorów SN charakteryzują się najmniejszymi stratami mocy czynnej. Jednak ich stosowanie jest uzasadnione dla mocy większych niż 500kVar ze względu na koszt aparatury sterującej i zabezpieczeniowej. Również z tego powodu stopniowane baterie buduje się dla mocy przekraczających 1MVar.

Kompensacja indywidualna

Kompensacja indywidualna polega na podłączeniu kondensatora o mocy odpowiadającej około 90% mocy biernej biegu jałowego silnika. Rozwiązanie takie zabezpiecza przed samowzbudzeniem się silnika asynchronicznego oraz utrzymuje tgj na odpływie do silnika na poziomie nie przekraczającym 0,2. Wadą kompensacji indywidualnej jest brak wykorzystania zainstalowanej mocy pojemnościowej podczas postoju kompensowanego silnika.

Kompensacja maszyną synchroniczną

W zakładach, w których pracują silniki synchroniczne możliwe jest wykorzystanie ich do kompensacji mocy biernej. W takim przypadku silnik wyposażony jest w regulator prądu wzbudzenia, utrzymujący zadany poziom mocy biernej. Zaletą tej metody jest płynna i dynamiczna regulacja, natomiast wady to: ograniczone możliwości produkcji mocy biernej, zależne od typu maszyny i obciążenia oraz powiększone zużycie energii czynnej przez maszynę.

TAGI : systemy KMB


Projekt i wykonanie: Cyber-Team