Aspekty ekonomiczne kompensacjiAspekty ekonomiczne

Przesyłanie energii biernej od wytwórcy jest nieekonomiczne, ponieważ ogranicza przepustowość linii przesyłowych i transformatorów a także zwiększa straty energii czynnej w generatorach, liniach i transformatorach. W związku z powyższym, zakłady energetyczne wprowadzają dodatkowe opłaty, mające na celu pokrycie strat wywołanych przesyłem energii biernej. W praktyce dotyczy to dużych i średnich odbiorców energii, posiadających układy rozliczeniowe energii czynnej i biernej, które w umowie dotyczącej dostawy energii mają zdefiniowany dopuszczalny poziom współczynnika mocy. Najczęściej jest to współczynnik mocy odpowiadający wartości tgj z zakresu 0,2 - 0,4 (w zależności od dostawcy energii).

Przekroczenie wartości dopuszczalnej powoduje naliczenie kary, której wartość jest zależna od ogólnego zużycia energii, wielkości przekroczenia tg j i taryfy operatora. Wysokość opłat za energię bierną wynosi przeważnie od kilkuset do kilkunastu tysięcy złotych. U dużych odbiorców przemysłowych, oprócz obciążeń finansowych z tytułu niedotrzymania współczynnika mocy, znaczenia nabierają zjawiska występujące powszechnie u dystrybutorów energii. Są to: nadmierne spadki napięcia, zwiększone straty przesyłowe w liniach kablowych i transformatorach, ograniczone przepustowości linii i transformatorów lub zwiększone nakłady inwestycyjne na urządzenia o większych mocach dopuszczalnych.

Występujący obecnie ciągły wzrost cen energii, pociąga za sobą zwiększenie opłat za niedotrzymanie założonego współczynnika mocy. Dlatego wykonanie odpowiedniego systemu kompensacji mocy biernej jest jedną z najszybciej zwracających się inwestycji, a także źródłem znacznych oszczędności. Poprawnie wykonana kompensacja mocy biernej nie tylko eliminuje dodatkowe płatności za energię bierną, ale przyczynia się również do zmniejszenia strat energii czynnej oraz zmniejsza obciążenie aparatury rozdzielczej i linii kablowych.


TAGI : aspekty ekonomiczne


Projekt i wykonanie: Cyber-Team