Monitoring parametrów sieciMonitoring parametrów sieci


Dystrybutor energii elektrycznej określa w umowie dopuszczalne parametry, które powinien spełnić odbiorca aby nie ponosić dodatkowych kosztów za energię elektryczną w postaci kar. Równocześnie dystrybutor zobowiązuje się do nie przekraczania łącznego czasu trwania przerw
w dostarczaniu energii, w zależności od grupy taryfowej. W umowie określany jest poziom tzw. mocy umownej (wartość maksymalna ze średnich wartości tej mocy w okresie 15 min.), której systematyczne przekraczanie powoduje naliczanie kar. Dostawca określa również wartość współczynnika mocy, który powinien mieścić się w przedziale tgj<0,4. Jego przekroczenie powoduje również zwiększenie kosztów energii elektrycznej poprzez naliczenie kar.

Monitorowanie tych parametrów energii ma na celu minimalizację kosztów ponoszonych na rzecz dystrybutora energii.

Oprócz podstawowych parametrów, wskazany jest również pomiar parametrów jakościowych energii elektrycznej. Mimo iż pogarszane parametrów jakościowych energii (np. wprowadzanie zniekształceń) nie wiąże się jeszcze z dodatkowymi opłatami u dystrybutora, to posiadanie takich informacji jest cenne z punktu widzenia ochrony własnych urządzeń i minimalizowania strat.

 Właściwa identyfikacja źródeł powstawania odchyleń parametrów określonych w umowie na dostawy energii polega na opomiarowaniu kluczowych odbiorników energii elektrycznej

w instalacji zakładu. Począwszy od punktu przyłączeniowego, poprzez wydziały, linie produkcyjne aż po poszczególne maszyny.

 Do monitorowania parametrów sieci elektrycznej można zastosować różnorodne mierniki

i analizatory, które wraz z oprogramowaniem typu SCADA zapewniają kompletne narzędzie do kontroli zarówno parametrów zapisanych w umowie na dostawy energii oraz wielkości określających jakość energii elektrycznej. Rozwiązania takie pozwalają na bieżąco kontrolować sytuację energetyczną w zakładzie produkcyjnym. Zarejestrowane dane mogą być przesyłane za pomocą różnych sieci komunikacyjnych takich jak: modem GPRS, Ethernet, RS 485, radiowo itp. Wszystkie dane są zbierane na centralnym serwerze, poprzez który mamy dostęp do danych zarówno chwilowych jak i archiwalnych. Wizualizacja odbywa się na komputerze użytkownika systemu w formie wykresów, tabel, schematów synoptycznych i raportów.

 Przykładowy schemat sieci monitoringu przedstawiono poniżej:


TAGI : monitoring parametrów sieci


Projekt i wykonanie: Cyber-Team