Monitoring mediów energetycznychO monitoringu

W każdym przedsiębiorstwie istnieje cały szereg mediów, które można monitorować. Należą do nich: energia elektryczna, gaz, woda, energia cieplna, instalacje sprężonego powietrza jak również zużycie surowców w procesie produkcyjnym. System taki pozwala na zintegrowanie wszystkich danych do jednej centralnej bazy, dzięki czemu istnieje możliwość późniejszej analizy danych archiwalnych i wyciągnięcia wniosków w zakresie optymalizacji kosztów.

 Monitoring pozwala uzyskać informacje o strukturze zużycia energii w całym zakładzie jak i w poszczególnych działach, na poszczególnych halach, liniach produkcyjnych i przez pojedyncze maszyny. Dzięki modułowej budowie systemu, mamy możliwość jego etapowego wdrażania 

(w zależności od aktualnych potrzeb i funduszy), oraz możemy integrować informacje o zużyciu różnych mediów w jednym miejscu. 

Monitorowanie parametrów produkcyjnych oraz zużycia mediów daje wymierne korzyści.

 Korzyści wynikające z monitoringu:

1. Identyfikacja obszarów zakładu generujących zakłócenia i określenie ich poziomu (np. harmoniczne, moc bierna, wady produkowanych elementów itd.).

2. Oszczędność czasu poprzez szybką identyfikację awarii i problemów w pracy urządzeń.

3. Możliwość lokalizowania głównych obszarów zużycia energii elektrycznej, które generują największe koszty.

4. Możliwość określenia całościowych kosztów produkcji danej partii produktu, obejmujących cały proces produkcji danego elementu.

5. Eliminacja kosztów związanych z płaceniem kar umownych za przekroczenie mocy zamówionej i przekraczanie współczynnika mocy.

6. Możliwość dostosowania mocy zamówionej do procesu produkcji.

7. Dostępność informacji zarządczej (wyłączenia energii, awarie linii produkcyjnych itd.), możliwość prowadzenia statystyk.

8. Zwiększenie przewagi nad konkurencją poprzez zmniejszenie kosztów produkcji i poprawę jej wydajności.

Kontrola zużycia mediów jest punktem wyjścia do rozpoczęcia procesu oszczędzania. Mając dostęp do wszystkich danych o zdarzeniach w zakładzie, możemy ustalić podstawowe miejsca wymagające podjęcia działań i zastosować automatykę tam gdzie jest to stosowne. Możemy także rozpocząć planowanie zużycia energii i jego optymalizację.

TAGI : monitoring


Projekt i wykonanie: Cyber-Team