EnergiaKoszty energii elektrycznej

W ostatnich latach znacząco wzrosły ceny praktycznie wszystkich mediów: gazu, wody, surowców oraz energii elektrycznej. Po uwolnieniu cen energii dla przedsiębiorstw, na początku 2008 r. ceny gwałtownie wzrosły, po czym ustabilizowały się na poziomie o 20-30% wyższym niż na koniec 2007r. 


Oczekuje się, że ceny te będą sukcesywnie rosnąć, na co mają wpływ następujące czynniki: 

- rosnące zapotrzebowanie na surowce energetyczne spowodowane głównie wzrostem gospodarczym państw o największej ludności (Chiny, Indie);

- rosnące ceny nabycia tzw. „energii czarnej”, ze względu na wzrost cen węgla na rynkach światowych;

- obciążenia związane z limitowanymi uprawnieniami do emisji CO2, które powodują wzrost cen energii elektrycznej. Cena pozwoleń jest zmienna i zależy od notowań giełdowych;

- niestabilna sytuacja gospodarczo-polityczna w państwach eksportujących ropę naftową;

- koszty rynku bilansującego – na rynku bilansującym uczestnicy kupują i odsprzedają energię, będącą różnicą pomiędzy energią wcześniej kupioną na podstawie zapotrzebowania na energię przedstawioną przez klientów w planach sprzedaży, a faktycznie przez nich pobraną;

- koszty podatku akcyzowego – w Polsce jedne z najwyższych w Europie;

- koszty certyfikatów „kolorowych” – część zakupionej energii musi pochodzić ze źródeł odnawialnych oraz z kogeneracji lub należy uiścić opłatę zastępczą w odpowiedniej proporcji w stosunku do ilości sprzedawanej energii dla odbiorcy końcowego. 

Należy pamiętać jednak, że nie tylko ilość zużywanej energii wpływa na wzrost kosztów energii elektrycznej ale również jej jakość. Przy gwałtownych zmianach cen, tylko firmy, które właściwie zarządzają i optymalizują zużycie energii, mogą poprawić swoją konkurencyjność na rynku, dzięki znacznym oszczędnościom jeśli chodzi o koszty mediów, które są jednym z kluczowych kosztów działalności.

 Proces optymalizacji kosztów zużycia mediów można podzielić na dwie grupy: 


I. Identyfikacja kosztów, która składa się z pomiaru zużycia mediów, archiwizacji tych pomiarów oraz analizy zarchiwizowanych danych. Dopiero analiza danych archiwalnych daje nam pełen obraz kosztów związanych z mediami, które możemy wykorzystać do późniejszej optymalizacji kosztów.

II. Optymalizacja kosztów polega na działaniu w wielu aspektach. Od optymalizacji procesów produkcyjnych poprzez zmianę taryf w rozliczeniach z dostawcą mediów aż do poprawy jakości takich mediów jak energia elektryczna. Pozwala ona na uzyskanie dużych oszczędności, ponieważ poza oszczędnościami wynikającymi z opłat za ilość, pozwala również oszczędzać poprzez poprawę jej jakości.


Poniżej zostały przedstawione działania zmierzające do minimalizacji kosztów energii elektrycznej:Nie trzeba chyba nikogo przekonywać, że należy oszczędzać energię, a powyższe argumenty tylko nas w tym utwierdzają. W dzisiejszych czasach nie prowadząc polityki optymalizacji kosztów mediów, firma szybko wypada z rynku, z powodu stale rosnącego obciążenia kosztami. W efekcie taka firma musi podwyższać ceny wyrobów i usług, stając się mniej konkurencyjną i niedopasowaną do realiów rynkowych.

Ważne jest aby znaleźć rozwiązanie optymalne dla danej firmy a my w tym właśnie pomagamy. Jeśli zainteresowały Państwa powyższe informacje zachęcamy do lektury poszczególnych działów na naszej stronie oraz kontaktu z naszą firmą.


TAGI : energia


Projekt i wykonanie: Cyber-Team